BENJAMIN RUBERTUS

Architectural Lighting Designer M.A.

Peenemünde

Entwurf einer Gedenkstätte in Peenemünde

Betreuung: Prof. Dipl.-Ing. Georg Giebeler und Dipl.-Ing. Guido Böhning

Loading more...